Aprovació dels Pressupostos 2021

24/12/2020

Aprovació dels Pressupostos 2021

Aquest passat divendres dia 11 de desembre, el ple de l’ajuntament va aprovar els pressupostos pel 2021.

A més de no haver modificat les ordenances fiscals pel pròxim any, el pressupost del 2021 porta dos punts els quals volem destacar:

  1. S’ha creat una partida per poder ajudar degut a la crisi del Covid 19, a totes les activitats econòmiques del municipi, ha fer front en alguns dels impostos municipals.

(anirà acompanyat d’unes bases que els propis interessats/es podran demanar i omplir per acollir-se a l’ajuda)

  1. S’ha creat també una partida per bonificar l’impost d’obres i donar una ajuda per la rehabilitació de cases i pisos per posar a lloguer.

Amb la primera acció des de l’ajuntament volem ajudar a totes aquelles activitats econòmiques que s’han vist afectades d’alguna manera per la crisis del Covid-19, i així pal·liar encara que sigui bonificant el rebut de les escombraries o algun altre.

Per altre banda amb la segona acció, la manca de pisos i cases de lloguer, també s’està convertint amb un problema al municipi, per aquest motiu volem destinar una partida del pressupost en ajudar a rehabilitar aquells habitatges que actualment estan tancats.

La manera per fer-ho també serà mitjançant unes bases, i es bonificarà la taxa de permís d’obres, com també es donarà una línia directa d’ajut, sempre i quan un cop finalitzada la rehabilitació de la casa o pis, aquest passi a la borsa d’habitatge de lloguer.

Esperem amb aquesta acció, donar l’oportunitat a noves famílies a poder establir-se al nostre municipi i així poder mantenir tots els serveis actuals i dotar-lo de nous.

La crisi de la Covid ha fet que molta gent es replantegi el fet sortir de les ciutats i tornar a viure als pobles, i per això hem d’estar preparats.

 

Menu