Activitat i gestió diaria

Resolucions, edictes i activitat habitual de l'Ajuntament

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 8.112,04 euros del programa de Protecció de la Salut Pública per la Covid19, en la convocatòria de l’any 2020.
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 161.550,72 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent al Programa d’inversions, per a la realització de l’obra de “Reforma del bar i ...
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 22.500,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent al Programa de despeses corrents, per facilitar el finançament i pagament de les ...
La Diputació de Tarragona, per acord de data 28 de juliol de 2020, ha aprovat la convocatòria per la qual es concedeix a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 8.112,04 euros, per les actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i prevenció de la COVID19, per a l’any 2020.
Sortidor aigua cooperativa L'Ajuntament informa que s'ha hagut de canviar el dispensador de monedes del sortidor d'aigua de la cooperativa, i que a partir d'avui el NOU PREU del servei és de 0'50 €.
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció per import de 7.000,00 euros, per a activitats culturals i per l’impacte i despeses derivades dels efectes de la Covid19, en la convocatòria de l’any 2020.
Subscriure a
Menu

Menú principal