Subvenciíó Diputació Pla d'acció municipal 2020

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 22.500,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent al Programa de despeses corrents, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals.

Menu

Menú principal