Ajuntament

 

Adreça: Plaça Vella, 5

Codi postal: 43411

 

CIF: P4302900H

 

Telèfon de l'oficina: 977 89 20 15

 

Correu electrònic: aj.blancafort@altanet.org

 

Secretaria. Horari d'atenció al públic:

 

Del 16 de setembre al 14 de juny:

                                 matí: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

                                 tarda: de dilluns a dijous, de 15:30 a 18:00 h.

                 Del 15 de juny al 14 de setembre:

                                 de dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

 

                 

Es prioritza l'atenció telefònica (977 89 2015) o bé per correu electrònic (aj.blancafort@altanet.org) o també a través de la seu electrònica (www.blancafort.altanet.org)

Menu

Menú principal