Equip de govern

 

CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027

Versió ampliada

 

ALCALDE


Nom: Enric París Daran
Partit: ERC - AM

Competències: Governació, Obres i Urbanisme

1r TINENT D’ALCALDE


Nom: Judit Garcia Baltà
Partit: ERC - AM
Competències: Festes, Igualtat i Acció Social

2n TINENT D’ALCALDE


Nom: Albert Masalles Fabregat
Partit: ERC - AM
Competències: Serveis i equipaments, Agricultura

PLE

Nom: Gisela Obradó Remolà
Partit: ERC - AM
Regidoria: Ensenyament i Cultura

Nom: Anna Llort Quiles
Partit: ERC - AM
Regidoria: Transició Energètica, Medi Ambient i d’Hisenda

Nom: Jordi Baltà Marimon
Partit. ERC - AM
Regidoria: Esports, Protecció Civil i Salut Pública

Nom: Mireia Masalles Márquez
Partit: ERC - AM
Regidoria: Infància i Joventut
Ajuntament
de Blancafort

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
MEMBRES

Nom: Enric París Daran
Partit. ERC – AM
Competències: President
Nom: Judit Garcia Baltà
Partit. ERC – AM
Competències: Vocal
Nom: Albert Masalles Fabregat
Partit. ERC – AM
Competències: Vocal
Nom: Anna Llort Quiles
Partit. ERC – AM
Competències: Vocal

 

 

Menu

Menú principal