Subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2020 per a inversions.

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 161.550,72 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent al Programa d’inversions, per a la realització de l’obra de “Reforma del bar i vestidors de la piscina municipal”, que té un pressupost d’execució de 170.053,40 euros.

Menu

Menú principal