Subvenció de la Diputació de Tarragona, programa de Protecció de la Salut Pública per la Covid19.

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 8.112,04 euros del programa de Protecció de la Salut Pública per la Covid19, en la convocatòria de l’any 2020.

Menu

Menú principal