Subvenció de la Diputació de Tarragona

24/05/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 22 de desembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 45.221,33 euros per les obres reparació del tram final de la xarxa de clavegueram, en la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals de l’any 2020.
Menu

Menú principal