Noticies

21/05/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 3 d’octubre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 23.084,29 euros per a la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de l’alberg municipal i ampliació de la de l’escola, dins la...
21/03/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de l’e-Catàleg per import de 1.452,00 euros, pel concert a càrrec d’Alfredo Panebianco Solista, el dia 21 de gener de 2024.
18/12/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de l’eCatàleg per import de 961,53 euros, per la celebració del parc de Nadal a càrrec del grup Musicmon Divertimania, el dia 27 de desembre de 2023. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de...
21/11/2023 Subvencions
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 26.195,83 euros per a la creació de noves places del primer cicle d’educació infantil a l’escola de Blancafort. Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació...
20/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 3 d’octubre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 23.084,29 euros per a la instal·lació solar fotovoltaica de l’alberg municipal i ampliació de la de l’escola, dins la convocatòria de...
20/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 3 d’octubre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 7.151,49 euros per a la instal·lació de dues estufes de biomassa al casal de la gent gran i al bar de la piscina, dins la convocatòria de...
20/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 3 d’octubre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 23.045,19 euros per a la millora de l’aïllament tèrmic i la substitució dels tancaments del local social, dins la convocatòria de subvencions...
20/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 7 de novembre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 10.000,00 euros per a la millora de l’espai multiserveis de l’àrea del Portell, dins la convocatòria de subvencions per a aquesta finalitat...
16/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 17 d’octubre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 9.244,36 euros per a la contractació d’un peó durant el període de sis mesos, dins la convocatòria per al foment de l’ocupació local de l’any 2023...
24/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per resolució de Presidència de data 8 d’agost de 2023, ha resolt concedir a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 46.909,17 euros per a l’adquisició de l’habitatge del carrer Major, número 5, dins la convocatòria de subvencions per desenvolupar...

Pàgines

Menu

Menú principal