Subvenció de la Diputació de Tarragona

27/10/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 26 d’octubre de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 10.327,11 euros per la substitució de zones d’enrajolat de la piscina, en la convocatòria de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals de l’any 2021.

Menu