Subvenció de la Diputació de Tarragona

22/12/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 21 de desembre de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort les següents subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en la convocatòria de l’any 2021:

  • Línia 1 – 1.2 Piscines: import concedit: 8.668,28 euros.
  • Línia 1 – 1.3 Agent cívic: import concedit: 5.200,97 euros.
  • Línia 2 – Protecció salut pública: import concedit: 14.286,70 euros.
Menu