Subvenció de la Diputació de Tarragona

20/10/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.742,40 euros per la reparació de l’ensulsiada del Pou de la Vila, en la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals de l’any 2022.

Menu