Subvenció de la Diputació de Tarragona

20/10/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.822,73 euros per la reparació del clavegueram el carrer del Bruc, en la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals de l’any 2022

Menu