Subvenció de la Diputació de Tarragona

09/03/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort les següents subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en la convocatòria de l’any 2022:

a) Línia 1 – 1.2 Piscines: import concedit: 7.765,30 euros.

b) Línia 1 – 1.3 Agent cívic: import concedit: 5.241,58 euros.

c) Línia 2 – Protecció salut pública: import concedit: 13.500,29 euros.

 

Aquesta actuació compta amb la col•laboració de la Diputació de Tarragona.

Menu

Menú principal