Subvenció de la Diputació de Tarragona per a activitats culturals

20/11/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a activitats culturals

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció per import de 7.000,00 euros, per a activitats culturals i per l’impacte i despeses derivades dels efectes de la Covid19, en la convocatòria de l’any 2020.

Menu

Menú principal