Subvenció de la Diputació de Tarragona per al foment de l’ocupació local.

23/11/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per al foment de l’ocupació local.

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 9.500,00 euros per a la contractació d’un peó durant el període de sis mesos, dins la convocatòria per al foment de l’ocupació local de l’any 2022.

Menu