Subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2022 per a despeses corrents

18/05/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona del PAM 2022 per a despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 22.500,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2022, corresponent al Programa de despeses corrents, per facilitar el finançament i pagament de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i equipaments municipals.

Menu