Subvenció de la Diputació de Tarragona per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge

13/09/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per desenvolupar polítiques municipals d’habitatge

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 6 de setembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 30.000,00 euros per a l’adquisició de l’immoble de la plaça del Sindicat, núm. 8, dins la convocatòria per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge de l’any 2022.
Menu