Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà

30/11/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 25.000,00 euros per inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials, dins la convocatòria de l’any 2022.

Menu