Subvenció de la Diputació de Tarragona per la celebració de les Activitats culturals singulars.

09/08/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la celebració de les Activitats culturals singulars.

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 14.784,95 euros per la celebració del 2n Festival de Músiques del món, el 2n Cap de Setmana Lila i la 1ª Festa del Vi de Vermut, dins la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2022.
Menu