Subvenció de la Diputació de Tarragona per la celebració del Concert Jove

06/10/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la celebració del Concert Jove

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 5 d’octubre de 2021, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.875,00 euros per la celebració del Concert Jove, dins la convocatòria per a activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021.

Menu

Menú principal