Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

23/12/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.096,01 euros per a l’adquisició d’un servidor enrackat, dins la convocatòria per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, de l’anualitat 2022.

Menu