Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la instal·lació de plaques solars a l’alberg i a l’escola

20/11/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la instal·lació de plaques solars a l’alberg i a l’escola

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 3 d’octubre de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort una subvenció per import de 23.084,29 euros per a la instal·lació solar fotovoltaica de l’alberg municipal i ampliació de la de l’escola, dins la convocatòria de subvencions per la Transició energètica i acció climàtica de l’exercici 2023.

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Menu

Menú principal