Subvenció de la Diputació de Tarragona per la millora de la qualitat de l’aigua de consum

26/11/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la millora de la qualitat de l’aigua de consum

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 3 de novembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.257,31 euros, per les actuacions de protecció de la salut pública destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, en la convocatòria de l’any 2020.

Menu