Subvenció de la Diputació de Tarragona per la protecció i defensa dels animals domèstics

26/11/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la protecció i defensa dels animals domèstics

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 10 de novembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.000,00 euros, per a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en la convocatòria de l’any 2020.

Menu

Menú principal