Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la reducció d’espècies plaga.

26/11/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a la reducció d’espècies plaga.

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.129,81 euros, per a la realització d’actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, en la convocatòria de l’any 2020.

Menu

Menú principal