Subvenció de la Diputació de Tarragona per a projectes i activitats d’interès ciutadà

26/11/2020 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per a projectes i activitats d’interès ciutadà

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 2.447,60 euros per a la celebració del Concert d’Estiu i la promoció de les festes locals, dins la convocatòria per a projectes i activitats d’interès ciutadà de caràcter singular de l’any 2020.

Menu