Subvenció del PUOSC Generalitat de Catalunya per l’obra de Pavimentació i serveis del carrer del Parlament de Catalunya

26/09/2022 Subvencions

Subvenció del PUOSC Generalitat de Catalunya per l’obra de Pavimentació i serveis del carrer del Parlament de Catalunya

El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 120.000,00 euros per la realització de l’obra de Pavimentació i serveis del carrer del Parlament de Catalunya, dins la línia de municipis petits de la convocatòria del PUOSC de 2021.

Menu