Subvencions de la Diputació de Tarragona per la Transició energètica i Acció climàtica

05/10/2022 Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona per la Transició energètica i Acció climàtica

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 4 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort les següents subvencions per la Transició energètica i Acció climàtica, en la convocatòria de l’any 2022:

a) Línia 1 – Prevenció d’incendis forestals: import concedit: 14.656,13 euros.

b) Línia 2 – PAESC, adquisició d’un vehicle elèctric: import concedit: 34.408,50 euros.

c) Línia 3 – Caldera de biomassa a l’escola: import concedit: 19.327,50 euros.

Menu