Noticies

01/03/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de l’e-Catàleg per import de 2.453,00 euros, per la representació teatral a càrrec d’Alfredo Panebianco Ensemble, el dia 15 de gener de 2023.
27/01/2023 Subvencions
El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’ Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.857,00 euros per la conservació, restauració i col·locació sobre nou suport de dues pintures murals d’Amando Portales , dins la convocatòria de subvencions per a la conservació-...
23/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.096,01 euros per a l’adquisició d’un equip de videoconferència, dins la convocatòria per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat...
23/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.096,01 euros per a l’adquisició d’un servidor enrackat, dins la convocatòria per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels...
21/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de l’e-Catàleg per import de 905,00 euros, per la celebració del parc de Nadal a càrrec del grup Musicmon Divertimania, el dia 28 de desembre de 2022.
30/11/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 29 de novembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 25.000,00 euros per inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements...
23/11/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 22 de novembre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 9.500,00 euros per a la contractació d’un peó durant el període de sis mesos, dins la convocatòria per al foment de l’ocupació local de l’any 2022.
20/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 6.822,73 euros per la reparació del clavegueram el carrer del Bruc , en la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals...
20/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 4.742,40 euros per la reparació de l’ensulsiada del Pou de la Vila , en la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals...
20/10/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 18 d’octubre de 2022, ha concedit a l’Ajuntament de Blancafort la subvenció de 1.765,29 euros per la reparació del col•lector del clavegueram del Coll de Montblanc , en la convocatòria de subvencions per restablir els béns i serveis...

Pàgines

Menu

Menú principal