Punt TIC

La creació del Punt TIC ha estat una actuació que s'ha integrat al programa La Conca Digital, del Consell Comarcal, amb un cost total de 24.000 € entre els 12 municipis que han participat en el projecte, per tant la inversió realitzada en cada Punt TIC ha estat de 2.000 €.

L'objectiu d'aquest projecte era dotar a tots els municipis de la comarca d'un espai amb 2 ordinadors i connexió sense fils a Internet, per tal d'impulsar el desenvolupament de serveis digitals dirigits a la ciutadania de l'entorn local, així com la creació o potenciació de referents territorials en la difusió i formació de les TIC i d'aquesta manera promoure'n el ús i aconseguir la incorporació dels ciutadans a la societat de la informació i reduir la fractura digital.

 

UBICACIÓ:

     Ajuntament de Blancafort

     Adreça: c/Raval del Portell núm. 1

 

 

 

IMATGES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

Menú principal